Košík(0)
Košík
K dopravě ZDARMA vám chybí nakoupit ještě za 1 500 Kč K pokladně | 0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro

Denisa Padělková

se sídlem U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava Poruba,

identifikační číslo: 10736549

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.maliiisa.cz

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří, Puncovní značky, Reklamační řád, Ochrana osobních údajů a Doprava, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10. FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ

Formulář ke vrácení zboží

 

V Ostravě dne 20. 3. 2022